VORES Handelsbetingelser

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

Når der handles på www.photocareslagelse.dk webshoppen foregår handlen mellem kunde og Ole Clausen APS /PhotoCare CVR 72437713.

Betaling
Kan ske med betalingkort som følger: Dankort, VISA, Mastercard

Levering
Når du bestiller varer i vores webshop er leveringstiden typisk 2-3 hverdage når varen er på lager.

Lagerstatus fremgår under hver enkelt vare.
Du kan altid kontakte os for en mere præcis leverings tid.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:

a) har modtaget din vare

b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

d) får den første vare i fysisk besiddelse når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode (punkt d indsættes kun ved aftaler om regelmæssig levering af varer)

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved indsendselse på mail eller telefonisk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Varen samt emballage skal være intakt og i samme stand som det blev modtaget.

Varer undtaget fortrydelsesretten
1. Der ydes ikke fortrydelsesret, på billedproduktion såsom standardprint, forstørrelser, fotogaver og lign.

2. Udførte ikke finansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

3. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

4. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

5. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på.

6. Analoge film, engangskamera og film i den kategori der betegnes som Instax eller Polaroid samt beslægtede film der har en holdbarhedsdato.

7. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan.

Personoplysninger og cookies mv.
Bestemmelser om PhotoCare WEB’ s behandling af persondata, gældende for kunder der handler online via PhotoCare . PhotoCare WEB er dataansvarlig i forbindelse med brug af webshoppen på www.photocareslagelse.dk

Oplysninger, der behandles af PhotoCareSlagelse WEB
Ved køb på PhotoCareSlagelse WEB oplyser kunden navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Disse oplysninger lagres af PhotoCareSlagelse WEB med henblik på benyttelse til følgende:

Gennemførelse af ordren i webshoppen, samt tilsendt  ordrebekræftelse, tilsendt vare, tilsendt faktura, reklamationer, returnering.

PhotoCareSlagelse’s forpligtigelser I henhold bogføringsloven.
PhotoCareSlagelse er efter bogføringsloven forpligtet til at gemme  bilagsmateriale. Faktura-bilag hvorpå står personoplysninger, som beskrevet ovenfor vedr. salg på webshoppen. Eftersom bogføringsloven kræver, at bilagsmaterialet opbevares i 5 år fra udløbet af det år, hvori varen er købt, må der påregnes, at personoplysninger afgivet i forbindelse med køb, gemmes af PhotoCareSlagelse i 5 år efter udløbet af købsåret.

Person oplysninger som lagres i forbindelse med køb på PhotoCareSlagelse WEB, lagres således PhotoCareSlagelse er i stand til, at kommunikere via mail / telefon.

Persondata der behandles i forbindelse med betalingen.
Betalingskortoplysningerne oplyses ikke til PhotoCareSlagelse WEB, men til QUICKPAY, der forestår gennemførelse af betalingen.

Indsigt, sletning og berigtigelse m.v.
Man kan til enhver tid på begæring, få indsigt i, hvad PhotoCareSlagelse WEB har registreret af oplysninger på dig som kunde.

Kunden har ret til, at få slettet de oplysninger der er, i forbindelse med  køb på PhotoCareSlagelse WEB, i det omfang formålet med indsamlingen og opbevaringen af oplysningerne ikke længere er aktuelt og/eller PhotoCare Slagelse WEB i henhold til lovgivningen er forpligtet til at slette oplysningerne.

Begæring om indsigt, sletning, berigtigelse rettes til admin@photocareslagelse.dk

Det er tilladt, at klage til Datatilsynet over PhotoCareSlagelse WEB’ s behandling af personoplysninger vedrørende dig som kunde, hvis du mener PhotoCareSlagelse WEB behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.

Cookies
Ved brug af PhotoCare Slagelse WEB’ s hjemmeside accepterer du brug af cookies.
Accepterer du IKKE brugen af cookies skal du slette dine cookies og ikke bruge PhotoCareSlagelse.dk mere.

Reklamation
Har du som privatperson købt en vare hos Ole Clausen ApS / PhotoCare Slagelse, yder vi 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven. Som kunde kan du derfor i op til 24 måneder fra købsdatoen klage over en fejl eller mangel ved produktet.  Det er en betingelse, at den pågældende fejl eller mangel ikke er en følge af fejlagtig brug eller betjening af varen i strid med medfølgende manualer eller almindelig sund fornuft eller af, at varen har været udsat for fysisk overlast eller anden skadevoldende behandling. Du skal reklamere indenfor rimelig tid, efter at du har konstateret fejlen/manglen.Ønsker du at reklamere over et produkt, skal du sende reklamationen til: PhotoCare Slagelse, Rådhuspladsen 5 -4200 Slagelse – slagelse@photocare.dk. Du skal vedlægge en kopi af købsfakturaen samt en udførlig beskrivelse af, hvori du mener manglen eller fejlen består. Er manglen omfattet af din reklamationsret er du berettiget til at få manglen afhjulpet, få varen ombyttet, få et afslag i prisen, eller ophæve købet. Løsningen afhænger af den konkrete situation herunder de omkostninger, der for PhotoCare Slagelse er forbundet med de mulige alternative løsninger af problemet.

Klager kan også sendes direkte til Center for Klageløsning. Læs mere på www.forbrug.dk.

Bemærk:  nye regler fra den 15. februar 2016 – gør at alle danske og internationale webbutikker SKAL linke til
et EU klageinstans hvis kunde og webshop ikke kan blive enige om et problem i forbindelse med en handel.

Linket er som følger : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Link til uddybning af brugen af klageinstansen: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

 Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til PhotoCare Slagelse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til www.forbrug.dk Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.